str. Uzinelor 2, et.4
Chișinău, Republica Moldova
022 011 000
022 804 678
info@amplica.md
support@amplica.md

Vă invităm la un training elvețian “Managementul strategic”Приглашаем вас на швейцарский тренинг по теме Стратегический менеджмент

Vă invităm la un training elvețian "Managementul strategic"Приглашаем вас на швейцарский тренинг по теме Стратегический менеджмент

Dorim să vă aducem la cunoştinţă că la Chişinău pe data de 1 noiembrie 2013 va avea loc un training elveţian excepţional cu tema Management Strategic, organizat de compania ADVANCED CONSUTLING în colaborarea cu holdingul elveţian Swiss Consulting Group SCG AG. Vorbitorul la acest training este Mario Brühlmann, Preşedintele Swiss Consulting Group SCG AG, care are o experienţă în afaceri de peste 35 de ani.  Prin afacerile iniţiate şi proiectele de dezvoltare a IMM-urilor în ţările în curs de dezvoltare din Asia şi Europa Centrală, el a contribuit la deschiderea a mai mult de 1,000 de întreprinderi şi crearea a peste 10,000 de locuri de muncă.

Сообщаем вам, что в Кишиневе 1 ноября 2013 состоится эксклюзивный швейцарский тренинг по теме Стратегический менеджмент, организуемый компанией ADVANCED CONSULTING в сотрудничестве со швейцарским холдингом Swiss Consulting Group SCG AG (Швейцарская консалтинговая группа).Главный тренер этого семинара, Марио Брюльман, является президентом Swiss Consulting Group SCG AG, имеющим опыт работы в бизнесе более 35 лет. Через проекты по развитию малых и средних предприятий в развивающихся странах Азии и Центральной Европы он помог открыть более 1000 предприятий и создать более 10 тысяч рабочих мест.

Марио Брюльман является консультантом и тренером в бизнесе европейского класса, который способствовал формированию многих европейских успешных предпринимателей. Он является почетным профессором нескольких университетов Европы и автором книги Десять заповедей для предпринимателей. Он увлечен тем что, делает, и всегда сопровождает свои семинары соответствующими примерами из собственного опыта.

Mario Brühlmann este consultant şi trainer în afaceri de talie europeană, care a asistat formarea multor antreprenori de success. El este profesor de onoare la mai multe universităţi din Europa şi autorul cărţii Cele 10 porunci pentru întreprinzători. Este plin de pasiune în ceea ce face şi întotdeauna cele predate sunt însoţite de exemple relevante din propria experienţă.

Trainingul cuprinde următoarele teme:

• Importanţa managementului strategic

• Cinci factori ai unei strategii de succes

• Cele mai importante priorităţi în managementul strategic

• Management strategic în acţiune

• Implementarea strategiei

• Rolul managementului de top

• Studii de caz

• Manevre strategice şi tipuri de strategii

• De la viziune către tactici

• Concurenţa în era informaţională

• Influenţa strategiei asupra motivaţiei şi a performanţei

• Crearea unei strategii măsurabile

• Rezistenţa la implementarea strategiilor

Care sunt beneficiile participării la acest training?

• Vei învăţa de la un trainer elveţian cu experienţă bogată în afaceri, care te va mobiliza pentru o creştere de succes.

• Prin cunoştinţele obţinute de la un businessman de talie europeană îţi vei forma o gândire strategică care te va ajuta să acţionezi corect în diferite circumstanţe.

• Vei obţine informaţie şi materiale unice, concludente şi practice de o calitate elveţiană (în limba română/rusă).

• Vei avea parte de un mediu profesionist pentru a dezvolta relaţii cu alţi oameni de afaceri la un hotel de lux.

Data:           1 noiembrie 2013

Locaţia:       Leogrand Hotel & Convention Center,

str. Mitropolit Varlaam, nr. 77, mun. Chişinău

Ora:             13:30 – 19:00 (înregistrarea participanţilor va avea loc de la 12:30)

Traducere: din limba engleză în limbile română şi rusă

Preţ:            180 Euro/participant(https://www.facebook.com/photo.php?v=1397977397099665&set=vb.1387725371458201&type=2&theater)

Reduceri:

• 20 Euro dacă achitarea se efectuează până la 1 octombrie 2013

• 10% (din 180 Euro) pentru fiecare alt participant adus la training

• 10% (din 180 Euro) pentru companii cu mai mult de 3 participanţi

Modul de achitare: la orice filială sau agenţie Victoriabank din Republica Moldova (în lei conform ratei curente de schimb BNM) sau prin transfer bancar în baza unui cont de plată solicitat de la compania ADVANCED CONSULTING. După achitare sunteţi înscrişi în lista participanţilor.

amplica-web-hosting-aplica-la_traing-wordpress

Обучение охватывает следующие темы:
• Важность стратегического управления

• Пять факторов успешной стратегии

• Наиболее важные приоритеты в стратегическом управлении

• Стратегическое управление в действии

• Реализация стратегии

• Роль топ-менеджмента

• Тематические исследования

• Стратегические маневры и типы стратегий

• От видения к тактике

• Конкуренция в информационный век

• Влияние на стратегию мотивации и производительности

• Создание измеримых стратегий

• Сопротивление реализации стратегий

Какова польза от участия в этом тренинге?
• Вы будете учиться у швейцарского тренера с опытом работы в бизнесе, который мобилизует вас для успешного роста.

• Получите знания от бизнесмена европейского класса, которые помогут вам сформировать стратегическое мышление и правильно действовать в различных обстоятельствах.

• Вы получите уникальную, убедительную и практическую информацию и материалы  швейцарского качества (на румынском/русском языке) .

• Вы окажетесь в профессиональной среде, которая поможет  развивать отношения с другими деловыми людьми .

Дата:                 1 ноября 2013

Место:               Leogrand Hotel & Convention Center,
Митрополит Варлаам, 77, Кишинев

Время:              с 13:30 до 19:00 ( регистрация участников будет проходить c 12:30 )

Перевод:          с английского на румынский и русский языки

Цена:               180 ЕВРО/участник (https://www.facebook.com/photo.php?v=1397977397099665&set=vb.1387725371458201&type=2&theater)

Скидки:
• 20 ЕВРО, если оплата производится до 1 октября 2013

• 10% (от 180 ЕВРО ) за каждого дополнительного участника которого вы приведете

• 10% (от 180 ЕВРО) для компаний с более чем тремя участниками

Способ платежа: в любом отделении или агентстве Victoriabank на пространстве Республики Молдова  (в леях согласно действующему обменному курсу НБМ ), либо банковским переводом по счету оплаты, который вы можете получить от компании ADVANCED CONSULTING. После оплаты вы заноситесь в список участников.

amplica-web-hosting-aplica-la_traing-wordpress RU