str. Uzinelor 2, et.4
Chișinău, Republica Moldova
022 011 000
022 804 678
info@amplica.md
support@amplica.md

Alegerea numelui de domeniu cu succesУспешный выбор имени домена

Alegerea numelui de domeniu cu succesУспешный выбор имени домена

Fie că vă doriți un blog personal, fie că aveți un hobby de care ați vrea să afle și prietenii. Fie că începeți o afacere sau vă extindeți pe piețe noi chiar dacă afacerea nu se bazează pe aplicații web este esențial să o faceți ținând cont de Internet.
Web-ul poate fi folosit drept cel mai

Если вы хотите создать персональный блог, или если у вас есть хобби о котором вы бы хотели чтобы узнали и друзья или начинаете бизнес и хотите выйти на новые рынки, даже если бизнес не полагается на веб-приложенийб необходимо сделать это с учётом Интернета.
Интернет может быть использован в качестве наилучшего средства рекламы для ваших товаров / услуг и является более эффективным, чем любые средства рекламы для привлеченья новых клиентов. Интернет-домен, который вы выбираете, является важным фактором в успехе вашего онлайн бизнеса.
Доменное имя должно быть:
1. Имя продукта или услуг – выбирать если вы хотите сайт, чтобы привлечь пользователей, которые ищут конкретный тип услуги/ продукта
2. Идентичен с вашим бизнесом – если вы хотите домен который представляет вашу компанию, это особенно важно для продвижения идентичность вашего бизнеса в Интернете.
3. Запоминающимся и короткий – для того чтобы уменьшить ошибки при вводе или когда услышат потенциальные посетители. Идеально было бы из 6 букв, но вы можете комбинировать 2 или 3 слова, даже если немного дольше (при условии, что наводит на главную мысль).
4. Ключевые слова, но не слишком – если привлечение посетителей через поисковые системы играет важную роль в вашей области попробуйте ввести один или два ключевые слова. Но будьте осторожны, не выберайте слишком известные или примененяимые слова, потом будет очень трудно занять топ-позиции в Google.
5. На румынском ДА на английском НЕТ – всё больше предпочитают английский язык, не принимая во внимание географическая область целевых посетителей, так как в противном случае некоторые пользователи могут запутать буквы. Используйте такие домены только тогда, когда работа выполняется за пределами Республики Молдова.
6. Без поддоменов или простой (короткий) – потому что посетители сайта имеют меньше уверенности в сайтах размещенные на других сайтах (например, lider.rs.md/~radu/vacante.html), возможно, со знаменами или всплывающие окна раздражает, чем сайтов, размещенных на вашем собственном домене (www.vacante.md). Но если вы студент, и вы хотите блог/ сайт, но нет достаточно средств мы предлаем поддомен din.md
Заметка: Домен не может содержать пробелы, точки или подчеркивания.

Важность суффиксов:
MD – использовать когда деятельность компании осуществляется только в Молдове
.com – для коммерческих сайтов или в случае когда вы хотите присутствовать на международный рынок
.org – специально для некоммерческих компаний (НПО)
.net – компании или любые действия, связанные с интернет-инфраструктурой
.info – больше используется для новостных сайтов
.fm – для радио
.tv – для телевидения
.edu – образовательные организации
Поэтому, когда вы решились какой домен подходит для вашего бизнеса, то вам лучше зарезервировать/ купить несколько суффиксов. Даже если на первый взгляд вы их не используете, позже, возможно они не будут доступноми.
PS: После того как вы нашли подходящий домен закажите его сразу, потому что он может быть использован только одним человеком или одной компании. В любой момент его могут купить другие.

avantajos mijloc publicitar pentru produsele/serviciile dvs și este mai eficient decît oricare mijloc de publicitate cu scopul de a atrage noi clienți. Domeniul Internet pe care-l alegeți este un factor important în succesul online al afacerii dvs.

Numele de domeniu trebuie să fie:

1. numele sau denumirea produsului/serviciului țintă – îl alegeți atunci cînd doriți un web-site pentru atragerea utilizatorilor ce caută un anumit tip de serviciu/produs

2. identic cu cel al firmei dvs. – dacă doriți un domeniu care să vă reprezinte firma, acest lucru fiind deosebit de important în promovarea identității firmei dvs. online.

3. memorabil și scurt – pentru a reduce greșelile cînd se tastează sau cînd îl aud potențialii vizitatori. Ideal ar fi de 6 litere, însă puteți  combina 2 sau 3 cuvinte dacă este mai evident, chiar dacă e puțin mai lung (cu condiția să fie sugestive).

4. cuvinte cheie, dar nu prea – dacă atragerea de vizitatori prin motoare de căutare este importantă incercați să introduceți în cadrul domeniului unul sau două cuvinte cheie. Dar să fiți atenți să nu fie nici foarte cunoscut sau utilizat, deoarece ar fi foarte greu să-l poziționați mai sus în Google.

5. în româna și nu engleză – toată lumea se dă în vînt după domenii în engleză neținînd cont de zona geografică unde se află vizitatorii țintă, altfel unii useri pot incurca literele și  ei se pierd. Folosiți așa domene doar în cazul cînd activitatea se desfășoară în afara Republicii Moldova.

6. fără subdomenii sau mai simple (scurte) – pentru că vizitatorii unui site au mai puțină încredere în site-urile găzduite în cadrul altor site-uri (ex lider.rs.md/~radu/vacante.html), eventual cu bannere sau ferestre pop-up-uri agasante decât în site-uri găzduite pe domenii proprii (www.vacante.md). Însă dacă sunteți elev/student și vă doriți un blog/web-site dar nu vă prea permiteți, Amplica vă oferă subdomen cu numele din.md

N.B. domeniul nu poate conține spații, puncte sau liniuțe de subliniere.

Importanța sufixelor:

.md – folosiți atunci cînd activitatea se desfășoară doar în Moldova
.com – aveți site-uri comerciale sau personale care doriți să fie prezente și în extern
.org – specific pentru companiile non-profit (ONG-uri)
.net – companii sau orice activități implicate în infrastructura Internetului
.info – mai mult este utilizat pentru site-urile de știri
.fm – pentru frecvențele de radio
.tv – desigur că pentru canalele de televiziune
.edu – organizațiile educațională

Deaceea, atunci cînd vă hotăriți la un domeniu ținînd cont de specificul activității dvs, ar fi bine să vă rezervați/cumpărați mai multe sufixuri. Chiar dacă la început nu le folosiți, mai tîrziu ar putea să nu mai fie disponibile.

P.S.: După ce ați găsit un domeniu potrivit comandați-l imediat, deoarece poate fi folosit doar de o singură persoană sau firmă. Poate fi luat în orice clipă de către altcineva.

Grăbiți-vă! Aplică chiar ACUM!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *