Compania de hosting Amplica este partener oficial la evenimentul de business din Republica Moldova care se va desfășura la 26-27 aprilie – BIZPOWER.

Avem plăcerea să vă invităm la prima și cea mai mare conferință de business care are scopul să dezvolte mediul de afaceri din țară.

Компания AMPLICA является официальным партнёром бизнес-мероприятия в Молдове, который состоится 26-27 апреля- BIZPOWER.
Мы рады пригласить Вас на первый и крупнейший бизнес-конференции, которая нацелена на развитие бизнеса в стране.

Темы, затронутые в программе:
– От идеи до успеха в долгосрочной перспективе
– Лидерство и видение бизнеса. Как разработать и привести команду к успеху;
– Фирменный стиль – как вы создаете индивидуальность бренда;
– Продажи в исполнении;
– 3D Vision на бизнес – систем и процессов
– Новые тенденции в маркетинге;
– Элементы налога и налога на бизнес;
– Бизнес-модели в режиме реального времени;
– Предпринимательство против успешного управления;
– Маркетинг в режиме онлайн;
– Выдержка бизнес или как прибыль;
– Управление конфликтами;
и тому подобное.
Преимущества участия
✓ обмена опытом и историями успеха более 40 спикеров из Молдовы, и Румынии (см здесь, кто они есть);
✓ Обмен идеями и контактами в бизнес сетевых заседаний;
✓ Возможность узнать последние тенденции в мире бизнеса: маркетинг, продажи, производство, логистику, человеческие ресурсы, финансы, корпоративные и личного брендинга;
✓ Улучшение отношения через мотивационные идеи и примеры успеха;
✓ Улучшение предпринимательских и управленческих навыков в мастерских;
✓ Новые знания о развитии бизнеса и приведения его к новому этапу.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт wwwbizpower.md
ПРИМЕЧАНИЕ: при оплате до 1 апреля, получяете гарантированную скидку.

Teme abordate în program:
 
– De la idee la succes pe termen lung;
–  Leadership și viziune în afaceri. Cum dezvolți o echipă și o conduci spre succes;
–  Identitate corporativă – cum creezi un brand cu personalitate;
–  Vânzări pentru performanță;
–  Viziune 3 D asupra business-ului – sisteme și procese
–  Tendințe noi în marketing;
–  Elemente de fiscalitate și impozitare a afacerii;
–  Modele de business în online;
–  Antreprenoriat versus management de succes;
–  Marketing online;
–  Maturizarea business-ului sau cum obținem profit;
–  Conflict management;
și altele.

Beneficiile participării:

✓   Experiențe împărtășite și poveşti de succes a peste 40 de speakeri din Moldova, cât și România (vezi aici cine sunt);
     Schimb de idei şi contacte în sesiunile de business networking;
✓  Posibilitatea de a afla ultimele trenduri din lumea afacerilor: marketing, vânzări, producţie, logistică, resurse umane, finanţe, branding corporativ şi personal;
✓   Îmbunătăţirea atitudinii prin idei motivaţionale şi exemple de reuşită;
✓  Perfectionarea abilităţilor manageriale şi a celor antreprenoriale în cadrul workshop-urilor;
✓  Cunoştinţe noi despre dezvoltarea business-ul şi aducerea acestuia la o nouă etapă.

Pentru detalii, vizitați site-ul evenimentului  wwwbizpower.md
NOTĂ: La achitarea pînă la 1 aprilie, beneficiați de reduceri la participare!