str. Uzinelor 2, et.4
Chișinău, Republica Moldova
022 011 000
022 804 678
info@amplica.md
support@amplica.md

Certificatul SSL garantează siguranța utilizatorilor și eficientizarea SEOСертификаты SSL гарантируют безопасность пользователей и повышают эффективность SEO

Certificatul SSL garantează siguranța utilizatorilor și eficientizarea SEOСертификаты SSL гарантируют безопасность пользователей и повышают эффективность SEO

ssl_image

Vinzi sau cumperi, dacă o faci pe internet ești preocupat de o simplă întrebare – e sigur sau nu? De aceea, am hotărât să îți povestim un pic mai mult despre siguranța în mediul online și impactul ei asupra poziționării site-ul tău în motoarele de căutare.

Odată ce tot mai mult viața noastră devine conectată la rețea, tot mai multe informații despre noi se stochează în mediul virtual: numele, prenumele, datele cu caracter personal, numerele cardurilor bancare, preferințele noastre și interesele. Și, pentru cei preocupați de securitate, mediul online pare a fi unul periculos. Pe de altă parte, cei care nu își pun aceste întrebări riscă să păgubească pe acest fundal.

Fiecare deținător de site-uri trebuie să garanteze siguranța datelor utilizatorilor săi. Anume pentru aceasta au fost create certificatele SSL. Ele asigură identitatea unui site web, integritatea mesajelor și criptarea datelor confidenţiale pe timpul tranzacțiilor online. Ceea ce presupune, că între timp ce informația de pe computerul utilizatorului ajunge la hosting-ul site-ului, ea este criptată cu o cheie unică, care nu permite extragerea datelor și utilizarea acestora în detrimentul utilizatorului de către răufăcători.

Pe lîngă acest fapt, certificatele SSL asigură o poziție mai înaltă a site-ului în motorul de căutare Google. Ceea, ce ar presupune că odată ce un utilizator este interesat de produsul/serviciul pe care îl oferi, dar nu știe că îl poate găsi la tine, și din simplă curiozitate caută în Google, șansa să te vadă pe primele poziții de căutare crește considerabil. Cel puțin, la sigur vei fi cu cîteva poziții mai sus decît concurenții direcți, care încă nu au făcut-o. De ce? Pentru că prioritatea №1 pentru Google sunt vizitatorii lui. El le propune site-urile cu cea mai înaltă relevanță a cuvintelor-cheie și cu cel mai înalt grad de siguranță. Totodată, criptarea HTTPS, prin intermediul certificatului SSL, asigură monitorizarea propulsării site-ului în clasamentul Google în timp real, fără a aștepta indexarea.
Și într-un final, dacă să vorbim despre reputația site-ului, atunci certificatul SSL contribuie la creșterea ei, oferind un plus de încredere și siguranță utilizatorului. Mai ales dacă vorbim despre utilizatorii preocupați de subiectul siguranței în mediul online.

Iar acum, cu ajutorul certificatelor SSL de la Amplica, poți să asiguri ascensiunea rapidă a site-ului tău în clasamentul Google, ceea ce direct va influența creșterea ratei vînzărilor, în defavoarea concurenței. Iar bonusul va fi fidelitatea și încrederea utilizatorilor.

ssl_image

Покупаешь или продаешь, если ты делаешь это в интернете ты задаешь себе один простой вопрос – безопасно ли это, или нет? Именно поэтому мы решили рассказать чуть больше о безопасности в онлайн среде и её влиянии на позиционировании твоего сайта в поисковиках.

Так как наша жизнь все больше все больше и больше привязана к сети, много личной информации о нас попадает в виртуальный мир: имя, фамилия, личные данные, номера банковских карт, наши предпочтения и интересы. Для тех, кто озабочен вопросом безопасности, онлайн среда кажется опасной. С другой стороны, те, которые не задаются этим вопросом рискуют стать жертвами виртуальных афер.

Каждый обладатель сайта должен обеспечивать безопасность данных своих пользователей. Именно для этого были созданы сертификаты SSL. Они обеспечивают идентичность сайта, целостности сообщений и шифрования конфиденциальных данных во время онлайн-транзакций. Это означает, что во время перехода информации с компьютера пользователя на хостинг сайта, она зашифрована уникальным ключом, который не позволит третьим лицам воспользоваться личной информацией пользователя и причинить ему ущерб.

По мимо этого, сертификаты SSL обеспечивают более высокую позицию сайта в поисковике Google. А это предполагает, что если определенный пользователь заинтересован в вашем продукте или в ваших услугах, но он еще не знает о вас и из любопытства ищет этот продукт или услугу в Google, шанс того что он увидит твой сайт на первых позициях значительно увеличивается. По крайней мере, ты точно будешь на на несколько позиций выше чем твои конкуренты, которые еще не внедрили сертификаты SSL. Почему? Потому что для Google приоритет №1 это его пользователи. Он предлагает им сайты с самым высоким уровнем соответствия ключевых слов и с самым высоким уровнем безопасности. По мимо этого, кодирование HTTPS, с помощью сертификата SSL, обеспечивает мониторинг позиционирования сайта в поисковике Google в реальном времени, без того чтоб ждать индексации.
В итоге, если мы говорим еще и о репутации сайта, тогда сертификат SSL способствует её росту, обеспечивая пользователям дополнительную надежность и безопасность. А это особенно важно для пользователей которые озабочены безопасностью.

Сейчас с помощью сертификатов SSL от Amplica вы можете обеспечить быстрый рост вашего сайта в рейтинге Google, то что на прямую повлияет на рост продаж, в убыток конкурентам. А бонусом будет лояльность и доверие пользователей.