str. Lev Tolstoi 24/1, et.2, of.11 (dinspre Viaduct)
Chișinău, Republica Moldova
022 011 000
022 89 61 66
info@amplica.md
support@amplica.md

[:ro]Testimonial – SDP-World[:ru]Отзывы — SDP-World[:]

[:ro]Cine sunteți și ce oferă site-ul Dvs pentru vizitatori?
SDP-World – este o platformă, care are menirea să creeze și să realizeze proiecte desinestătător, dar și să acorde servicii de acest gen. La baza ei se unesc resursele companiilor cu profil (juridic, investițional, contabil, audit, consultanță, financiar) care îndeplinesc un scop comun în timpul realizării unui proiect. Rolul SDP-World este de a face transparență în procesul de realizare a proiectelor, unde instituțiile financiare și alte părți implicate în proiect, obțin încrederea în siguranța investițiilor, știind că SDP-World își îndeplinește activitatea profesionist, asumându-și riscurile în procesul de realizare a proiectelor.

De ce ați migrat site-ul la Compania Amplica și ce s-a îmbunătățit după migrare?
“Pînă la acest moment activitatea a avut loc în Federația Rusă, doar că afacerea va activa și în alte țări, iar oficiul de lucru va fi în R. Moldova am ales compania Dvs. Am ales din 3-4 companii care oferă aceste servicii, de ce anume Amplica? Fiindcă studiind-o mi-a lăsat o impresie de încredere și facând prima comandă, m-am convins de alegerea facută.”

Ce părere aveți despre serviciul de hosting de la Amplica?
“Îmi place că sunteți foarte rapizi și explicabili. Colaboratorii sunt foarte amabili și oferiti servicii de calitate. Cred că va fi și mai departe o colaborare frumoasă!
Vă mulțumesc!”

Sindila Eugeniu
Site: www.afs-holding.com
Email: ens@sdp-world.com[:ru]Кто вы и что предлагает Ваш сайт для посетителей?
SDP-World – это платформа, которая призвана создать и реализовать проекты самостоятельно, но и предоставлять услуги такого рода. В основе они объединяются ресурсы предприятий и их профиля (юриспруденция, инвестиционный, бухгалтерского учета, аудита, консалтинга, финансового), которые отвечают общей цели в ходе реализации проекта. Роль SDP-World это сделать прозрачность в процессе реализации проектов, где финансовые учреждения и другие стороны, участвующие в проекте, получают уверенность в безопасности инвестиций, зная, что SDP-World выполняет свою работу профессионально, взяв на себя риски в процессе реализации проектов.

Почему вы мигрировали сайт на Компания Amplica и что улучшилось после миграции?
“До этого времени занятия проводились в российской Федерации, только в том, что бизнес будет работать и в других странах, а офис работать будет в Республике Молдова. Я выбрал из 3-4 компаний, которые предоставляют эти услуги. Почему именно Amplica? Потому что, изучая ее мне оставил впечатление надежного и осуществив первый заказ, я убедился в выборе, что я сделал.”

Что вы думаете о хостинг от Amplica?
Мне нравится, что вы очень быстрые. Сотрудники очень доброжелательные, и вы предоставляете качественные услуги. Я думаю, что мы будем иметь и дальше, хорошее сотрудничество!
Спасибо!!!

 Sindila Eugeniu
Сайт: www.afs-holding.com
Email: ens@sdp-world.com[:]