1. Pentru a primi certificatul SSL dvs trebuie sp fiți înregistrat  ca persoană juridică.

2. Pentru generarea CSR fiți sigur, că în cîmpul  Organization ați întrodus corect  denumirea companiei în engleză (conform documentelor statutare). Este interzis folosirea simbolurilor speciale  << >> sau / “ “.

3. În WHOIS numelui de domeniu pentru care se comandă certificatul SSL denumirea companieiși datele de contact trebuie sa fie identice (dacă informațiadin  WHOIS este ascunsă, ea trebuie deschisă).

4. Pregătiți traducerea în limba engleză și legalizați documentele de înregistrare (Certificatul de înregistrare, o copie a documentelor statutare). De asemenea pot să fie necesare copiile facturilor  pentru telecomunicații și serviciilor comunale.

Informații adăugătoare despre certificatele SSL Site EV

 • Verificarea – Exstinsă
 • Activare – 5 zile
 • Retransmiterea gratuită a certificatului SSL – Da (nu mai mult de 5 ori)
 • Linia verde a browser-ului –Da
 • Verificarea funcționării certificatului –Da
 • Asigurarea certificatului – 1,500,000$
 • Sigilarea gratuită (Seal site-ului) – Da
 • Compatibilitate cu browsere – 99,3%
 • Protecţia subdomeniilor – Nu
 • Posibilitatea instalării certificatului SSL pe servere diferite – Nu.
 • Contract pentru persoanele juridice

 

1. Для получения SSL сертификат вы должны быть зарегистрированы как юридическое лицо.

2. При генерации CSR запроса убедитесь, что в поле Organization вы ввели корректное название компании на Английском языке (согласно уставным документам). Нельзя использовать в написании специальные символы << >> или / “ “.

3. В WHOIS доменного имени для которого заказывается SSL сертификат должно быть идентичное название компании и контактный данные (Если WHOIS информация скрыта, ее следует открыть).

4. Подготовить переведенные на английский язык и заверенные нотариально регистрационные документы (Свидетельство о регистрации компании, копию уставных документов). Также могут потребоваться копии счетов за телефонную связь и коммунальные услуги.

Дополнительная информация о SSL сертификате

 • Верификация – Расширенная
 • Время выдачи SSL сертификата – 5 дней
 • Бесплатная перевыдача SSL сертификата – да (не более 5 раз)
 • Зеленая строка браузера – Да
 • Проверка работы сертификата – Да
 • Страховка сертификата – 1,500,000$
 • Бесплатная печать сайта (Site Seal) – Да
 • Совместимость с браузерами – 99.3%
 • Защита субдоменов – Нет
 • Возможность установки SSL Сертификата на разных серверах – Нет
 • Договор для Юридических лиц