str. Uzinelor 2, et.4
Chișinău, Republica Moldova
022 011 000
022 804 678
info@amplica.md
support@amplica.md

Împlinim 3 ani !!!Нам исполнилось 3 года !!!

Împlinim 3 ani !!!Нам исполнилось 3 года !!!

amplica3 ani ro

De 3 ani avem grijă de website-urile Dvs. şi de siguranţa datelor Dvs., de imaginea Dvs. pe internet, de magazinele online şi de emailurile pe care le primiţi, de comoditatea lucrului pe site-ul Dvs.amplica3 ani ru

В течение трех лет мы заботимся о ваших сайтах и безопасности данных,  о вашем имидже  в Интернете, о интернет-магазинах и  об электронных письмах, которые вы получаете и  о удобстве работы на вашем сайте.

Suntem o companie de hosting care s-a născut dintr-o idee şi un vis frumos de a oferi toate aceste servicii mai bine decât se făcea până în acel moment, şi ne-a reuşit! Acum puteţi procura online fără a ieşi din casă atât serviciile de hosting cât şi cele de înregistrare domene, consultanţă, traininguri din domeniul IT.

Ne place ceea ce facem şi o facem cu pasiune. Sun Tzu spunea, ca “dacă îți place ceea ce faci atunci când munceşti, nu vei simti niciodată că muncești“, de această părere este și fondatorul și directorul general al companiei – Denis Tabac. Ne-a fost greu la început, până a vă câştiga încrederea. Am demonstrat profesionalism şi acum suntem mândri că cei mai mulţi clienţi noi vin din recomandări, din recomandările fapt pentru care vă mulţumim!

În acești 3 ani am reușit să colaborăm cu din ce în ce mai mulți beneficiari atît din domeniul instituțiilor publice precum sunt primăria orașului Cahul, Soroca, Biroul Național de Asigurări de Autovehicule, MoldovaGaz, cît și cu clienți din mediul  particular public cum ar fi restaurantele Tratorria della nonna, Don Taco, Capitoles, dar și alții precum companiile Bemol, Evenda, Maximum, Tricon etc., care ne-au ales în calitate de parteneri, au beneficiat de serviciile noastre și cărora le mulțumim pentru alegere și le transmitem sincerele noastre aprecieri.

Tindem să fim o companie social-responsabilă, astfel participînd la diferite evenimente/proiecte susținînd tinerii programiști, ONG-urile și voluntarii săi, la fel și alte probleme de ordin social. Printre ele sunt ONG-urile AISEC, MediaPoint,  evenimente precum StartUP Weekend, Festivalul Voluntarilor, Campania de Caritate “Faci un bine, devii mai bun.”ș.a.

Pe 23 decembrie 2013 compania de hosting ”Amplica” va sărbători 3 ani de la înființare, 3 ani de activitate – 3 ani de provocări, experiențe și realizări.
Мы являемся хостинговой компания, которая родилась от идеи и мечты, обеспечить все эти услуги лучше, чем было до сих пор, и нам это удалось! Теперь вы можете покупать онлайн,  не выходя из дома хостинг услуги, а также и регистрация доменов, консалтинг и тренинги в области  IТ.

Нам нравится то чем мы занимаемся  и любим  наше дело. Сунь-цзы говорил: “Если вы любите, что вы делаете, когда вы работаете, то вы никогда не почувствуйте, что работайте”, такой же  точки зрения придерживается основатель и генеральный директор- Денис Табак. Нам  было тяжело сначала, пока выиграть ваше доверие. Мы продемонстрировали профессионализм и теперь мы гордимся тем, что большинство новых клиентов приходят из рекомендаций, по что мы благодарим вас!

В  течение трёх лет нам удалось  работать с все более большом количеством бенефициаров как из государственных учреждений, так их как Мэрия города Кагул, г. Сороки, Страховое Агенство автотранспортных средств, МолдоваГаз, а также с  частными публичными клиентами , такие как рестораны Trattoria, Дон Taco, Capitoles, а также с другими, как  BEMOL, Evenda, Маximum, Tricon и так далее, которые  выбрали нас в качестве своих партнеров,  пользовались нашими услугами и мы благодарим за их  выбор, и вырожаем  нашу искреннюю признательность .

Мы стремимся быть социально ответственной компанией, поэтому участвуем  в различных событиях/ проектов , таим образом поддерживая  молодых программистов, НПО и своих добровольцев, а также другие социальные проблемы. Среди них такие как AISEC, MediaPoint, StartUP Weekend, Festivalul Voluntarilor, Campania de Caritate “Faci un bine, devii mai bun.”ș.a

23 декабря 2013 года хостингавая  компания “Amplica” будет праздновать три года существования, три года деятельности – 3 года провокаций, опыта и достижений.