str. Uzinelor 2, et.4
Chișinău, Republica Moldova
022 011 000
022 804 678
info@amplica.md
support@amplica.md

Întrebări frecvente Servere VPS Часто Задаваемые Вопросы VPS

Aici puteți găsi cele mai frecvente întrebări cu privire la Servere Virtuale Private (VPS), care sunt diferențe între VPS și hosting obișnuit (shared), ce poți faci cu un Server de acest gen și care sunt beneficiile lui, dacă îți va satisface nevoile acest produs.

Здесь вы можете найти часто задаваемые вопросы о виртуальных частных серверов (VPS), какие различия между VPS хостингом и обычным (совместным) хостингом, что вы можете сделать с сервером такого рода и его преимущества, будут ли удовлетворены ваши потребности этим продуктом.


1. Ce este găzduirea prin VPS ?

La VPS lucrurile stau total diferit. Avantajul pe care îl are un VPS este partajarea exactă a resurselor serverului. Ceea ce inseamnă că stiți exact ce-ați cumpărat, deci cîți vizitatori puteți tranzacționa pe site și care sunt limitele.

2. De ce aș lua un VPS și nu server dedicat, sau server shared?

Poate că între VPS (Virtual Private Server) și server dedicat nu sunt mari diferențe, însă între un host shared și VPS exista foarte mulți termeni de comparație! Pentru a fi clar celor care sunteți interesați de găzduire VPS (virtual private server), trebuie să înțelegeți la început ce este un host shared (găzduirea partajată cu alții), și de ce VPS reprezintă avantaje, încă de cînd deschideți site-ul!

3. Ce este găzduirea shared?

Găzduirea shared este o formulă foarte ieftină și ideală pentru micii intreprinzatori. Este ieftină, pentru ca pe un singur server VPS sau dedicat se instalează la comun mai multe conturi de hosting shared, iar resursele sunt împărțite. Problema cu găzduirea shared este că resursele nu pot fi împărțite în mod egal, de aceasta se ocupă furnizorul de hosting, într-o măsura mai mică sau mai mare. Un shared host nu garantează că site-ul dvs va rula în orice condiții cu un numar prea mare de vizitatori, tocmai pentru că este shared și toată lumea trebuie să impartă același server, ceea ce presupune restrictii de consum CPU (procesor) și memorie RAM. Aceasta se aplică peste tot: indiferent că aveți trafic și spațiu nelimitat, nu înseamnă că puteți face chiar ce doriți!

4. Îmi va satisface nevoile un VPS?

Fiind un sistem foarte flexibil, ce nu restricționează accesul (aveți acces de nivel root la server), VPS-ul oferit de către PC Hardware este ideal pentru a satisface o gamă variată de cerințe.
Veți putea găzdui pînă la 100 de domenii pe un sistem VPS, păstrînd controlul complet asupra costurilor și administrării resurselor disponibile.
* VPS-urile PC Hardware reprezintă cea mai bună opțiune și pentru dezvoltatorii de aplicații software sau designerii web care au nevoie de un mediu de distributie în Internet pentru proiectele lor. Aceștia vor beneficia de resursele și libertatea oferite de un server dedicat, dar la un cost mai mic
* VPS-urile reprezintă o soluție eficientă pentru disaster recovery, backup, mirroring. De exemplu puteți achizitiona un VPS pentru a găzdui un mirror al unei arhive de download, pentru a implementa un server de DNS/mail redundant, etc.

5. Pot avea control absolut asupra serverului meu?

Evident, aveți acces la nivel root pe un server VPS. Practic puteți efectua orice schimbare de configurație, instalare de software, depanare, etc.

6. Va fi afectat VPS-ul meu dacă un VPS de pe același server consumă prea multe resurse?

Nu. Garantarea resurselor se face la un nivel dedicat în sistemul de operare. Unui VPS ce solicită accesul la mai multe resurse decît are garantate i se poate permite acest lucru doar în cazul în care la nivel de mașină fizică există resurse fizice libere. Altfel i se interzice accesul pentru a nu afecta alte mașini virtuale.

7. Cum pot migra configurația mea actuală pe un VPS PC Hardware?

Foarte ușor! Dacă în acest moment sunteți client al unui serviciu tradițional de găzduire PC Hardware, vă putem asigura transferul fișierelor și aplicațiilor de pe serverul actual pe VPS-ul propriu.

8. Cît de repede puteți să-mi activați VPS-ul?

Timpul garantat pentru activarea serviciului VPS este de 24 de ore. În cele mai multe cazuri, un VPS se poate însă configura în mai puțin de două ore de la primirea confirmării plații. Tranzacția se poate derula online folosind un card bancar.

9. Cîte IP-uri sunt disponibile pe un VPS?

Pentru VPS se alocă inițial o singură adresă de IP. Puteti însă adițional să achiziționați un număr nelimitat de adrese IP.

10. Cîte baze de date pot găzdui pe un VPS?
Puteți găzdui cîte baze de date doriți, cu condiția că prin utilizarea acestora să nu depașiți resursele garantate.

11. VPS-ul meu este administrat de PC Hardware?

VPS-ul este administrat direct de către Dvs. Pachetul beneficiază de un software de management integrat, disponibil în browser. În orice moment puteți solicita servicii de asistenă PC Hardware pentru instalarea patch-urilor de securitate și a actualizărilor software disponibile.


1. Что такое веб хостинг?

Веб хостинг очень дешевая и идеальная формула для малого бизнеса. Это дешево потомучто на один VPS или выделенный сервер, установливается много общих хостингов и ресурсы являются общими. Проблема с обшего хостинга является то, что ресурсы не могут быть разделены в равных долях, этим занимается хостинг-провайдер , в большей или меньшей степени. Обший хостинг не гарантирует, что ваш сайт будет работать в любых условиях с слишком многим количеством посетителей, поскольку он совместный и все делят один и тот же сервер, который включает в себя ограничения на потребительское CPU (процессор) и оперативной памяти . Это действует везде, не имеея значения есть ли у вас неограниченный трафик и пространства это не означает, что вы можете делать всё что захотите!

2. Почему я бы выбрал VPS, а не выделенный сервер или общий сервер?

Может быть, между VPS (Virtual Private Server) и выделенный сервер не большие различия, но в обшем хостинге и VPS хостинге есть большая разнится!
Чтобы было ясно для тех из вас, кто заинтересован в VPS хостинге (Virtual Private Server), вы должны сначала понять, что обший хостинг (разделяется с другими), и почему VPS является преимуществом, ещё при открытье сайта!

3. Что такое VPS хостинг?

С VPS хостингом всё совершенноподругому. Его преимущество, что он точно делит ресурсы сервера. Это значит, вы точно знаете, что вы купили, и сколько посетителей вы можете принимать на сайт.

4. VPS удовлетворит мой потребности?

Будучи гибкой системой, которая не ограничивает доступ (у вас есть root- доступ к серверу), VPS, предлагаемых PC Hardware идеально подходит для удовлетворения разнообразных требований.
Вы можете разместить до 100 доменов на VPS, сохраняя полный контроль затрат и управление доступноми ресурсами.
* VPS ПК Hardware является лучшим вариантом для разработчиков программного обеспечения и веб-дизайнеров, которым необходимо распределение в интернет-среде своих проектов. Они будут пользоваться ресурсами и свободой, которую может себе позволить выделенный сервер, но по более низкой цене
* VPS является эффективным решением для аварийного восстановления, резервного копирования, зеркального отображения. Например, вы можете приобрести VPS для размещения зеркала архива для загрузки, для реализации DNS-сервера / почты избыточными, и т.д..

5. Могу ли я иметь контроль над своим сервером?

Очевидно, у вас есть root- доступ к серверу VPS. В принципе вы можете вносить любые изменения в конфигурации, установить программного обеспечения, устранить неполадки и т.д.

6. Будет ли мой VPS быть затронутым , если другой VPS на томже сервере потребляет слишком много ресурсов?

Нет. Обеспечение ресурсами осуществляется на специальной операционной системы. VPS запрашивающий доступ к большим ресурсам чем ему было гарантированно ему может быть позволенно это, только если физический уровень физической машины хвотает ресурсов. В противном случае ему будет отказано в доступе чтобы не влиять на другие виртуальные машины.

7. Как я могу мигрировать мою текущую конфигурацию на VPS PC Hardware?

Очень просто! Если вы в настоящее время клиент традиционного обслуживания оборудования PC-хостинга, мы можем обеспечить передачу файлов и приложений стекущего сервера на личный VPS.

8. Как быстро вы сможете активировать VPS?

Гарантированое время для активаций VPS-хостинга – 24 часа. В большинстве случаев,вы можете настроить VPS в течение менее двух часов после подтверждения оплаты. Платёж может быть выполнен онлайн с помощью кредитной карты.

9. Сколько IP адресов доступны на VPS?

Для VPS первоначально выделенно один IP адрес. Однако вы можете приобрести дополнительно 2, 4 или 8 IP-адресов.

10. Сколько баз данных можно разместить на VPS?

Вы можете разместить сколько баз данных вы хотите, при условии, что их использование не превышает гарантированные ресурсы.

11. Мой VPS управляется PC Hardware?

VPS управляется непосредственно вами. Пакет имеет нтегрированное программное обеспечение управления доступна в браузере. В любое время вы можете обратиться за поддержкой услуг PC Hardware,установки обновлений безопасности и обновлений доступного программного обеспечения.