str. Uzinelor 2, et.4
Chișinău, Republica Moldova
022 011 000
022 804 678
info@amplica.md
support@amplica.md

Jos Pălăria pentru Voluntari!Снимем шляпу перед волонтёром!

Jos Pălăria pentru Voluntari!Снимем шляпу перед волонтёром!

1501237_10201583795569917_1245878283_o

În data de 8 decembrie 2013, a avut loc cea de-a XII ediție a Festivlalul Voluntarilor. Potrivit organizatorilor, scopul evenimentului este recunoașterea publică a voluntarilor și remunerarea muncii lor . La festival au participat mai mult de 600 de voluntari din toată țara .1501237_10201583795569917_1245878283_o

8 декабря 2013 года, состоялось XII выпуск  ежегодного “Фестиваля Добровольцев”.

По словам организаторов, цель мероприятия – общественное признание заслуг волонтёров и поощрение их труда. В фестивале приняли участие более 600 добровольцев со всех уголков страны.

În cadrul evenimentului a fost acordate premii pentru cei mai activi cetățeni. Pentru prima dată premiul a fost acordat și celui mai tînar voluntar . Aceasta este o fetiță de 10 ani – Valeria Crinti din satul Roșu , raionul Cahul , care,după școală ajută să împartă alimente pentru bătrîni.
Cel mai în vîrstă voluntar este Elena Musteață  în vîrstă de 75 ani, care este implicată în caritate de la 16 ani. Ea zice că această sferă de activitate îi face plăcere, îi aduce bucurie, sănătate și îi dă putere, iar vîrsta nu contează.

Compania Amplica a acordat certificate cu premii pentru :

  1. Cel mai activ voluntar- Anna Îndoitu
  2. Cel mai activ coordonator de Volnutari- ursu Liliana
  3. Cel mai activ jurnalist care a promovat voluntariatul – Daniela Timofti

Asfel am dorit să îi susținem și să arătăm aprecierea nostră pentru munca lor .
” Festivalul Voluntarilor ” are loc în Republica Moldova al 11 –lea an la rînd. Evenimentul este temporizat de Ziua Internațională a Voluntarilor , care este sărbătorită în întreaga lume pe 5 decembrie .

Festivalul Voluntarilor a luat naştere în anul 2003 cu scopul de a recunoaşte public munca şi meritele voluntarilor, cît şi pentru a promova activităţile de voluntariat şi a încuraja voluntarii din ţară. La eveniment participă un număr semnificativ de organizaţii non-guvernamentale active la nivel local şi naţional, Consilii Locale de Tineret, Companii, lideri de ONG, voluntari şi coordonatori de voluntari, mass-media, interpreţi şi formaţii artistice, personalităţi publice.

[widgetkit id=1628]

 

В рамках мероприятия вручались премии. Впервые приз получил и самый юный волонтёр. Это 10 летняя Валерия Кринтя из села Рошу, кагульского района, которая после занятий в школе помогает разносить еду пожилым людям.

Самый старшый волонтёр  это 75 летняя Елена Мусятцэб которая занимается благотворительностью с 16 лет. По словам женщины- эта сфера деятельности ей в радость, приносит удовольствие и придает ей сил. А возраст не имеет значение.

Компания AMPLICA предоставила сертификаты с наградоми  для :
1. Самого активного волонтёра –  Анна Ындойту
2. Самого активного руководителя волонтёров – Лилиана Урсу
3. Самого активного  журналиста, который продвигал добровольчества – Даниэла Тимофти
Таким образом, мы хотели поддержать их и показать  нашу признательность  за их труд.

«Фестиваль Волонтёров» проводится в Молдове 11 год подряд. Мероприятие приурочено к международному дню добровольцев, который отмечается во всем мире 5 декабря.

 

” Фестиваль Волонтеров” родился в 2003 году в целях признания заслуг общественной и волонтерской работы, а также для продвижения добровольчества и поощрения добровольцев в стране. В мероприятии приняли участие значительное число неправительственных организаций, действующих в местных и национальных, местных молодежных советов, компаний, лидеров НПО, волонтеров и волонтерских координаторов, СМИ, художников и творческих коллективов, общественных деятелей.