str. Uzinelor 2, et.4
Chișinău, Republica Moldova
022 011 000
022 804 678
info@amplica.md
support@amplica.md

Program de seminare pentru dezvoltarea întreprinderiiСеминары для развития предприятий

Dacă doriţi să dezvoltaţi o afacere de succes la un nivel excelent, vă invităm să beneficiaţi de programul de susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova, administrat și implementat de Swiss Create (ramura de dezvoltare a afacerilor a holdingului elvețian Swiss Consulting Group SCG AG) şi Institutul de Dezvoltare a Afacerilor din cadrul Universităţii “Divitia Gratiae”.Vă oferim posibilitatea de a lua parte la o serie de seminare în afaceri care vor avea loc în perioada 30 octombrie 2013 – 3 aprilie 2014. Cursurile vor fi predate de mai mulți vorbitori din Elveția cu experiență remarcabilă în afaceri, care sunt parteneri ai holdinguluiSwiss Consulting Group SCG AG. Cursurile de seminar vor avea loc după cum urmează:

Если вы хотите развивать успешный бизнес на превосходном уровне, приглашаем вас участвовать в программе поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Молдове, руководимой и осуществляемой Swiss Create (отделение развития бизнесашвейцарского холдинга Swiss Consulting Group SCG AG) иИнститутом развития бизнеса при Университете “Divitia Gratiae”. Предлагаем вам возможность принять участие в серии бизнес-семинаров, которые состоятся в период с 30 октября 2013 по 5 апреля 2013 года. Курсы будут преподавать несколько тренеров из Швейцарии с замечательным опытом работы в бизнесе, которые являются партнерами холдинга Swiss Consulting Group SCG AG.
Семинары будут проводиться в следующие сроки:

  • Elaborarea unui model de afaceri (30 – 31 octombrie, 2013)
  • Marketing (21 – 23 ianuarie, 2014)
  • Managementul Financiar (18 – 20 februarie, 2014)
  • Сonducerea personalului (1 – 3 aprilie, 2014)
Mai multe detalii privind programul de desfășurare a seminarelor le găsiți în documentul atașat acestui mesaj – Programul Seminarelorde Afaceri.
La seminare poate participa orice persoană care dorește să inițieze sau să dezvolte o afacere într-un mod profesionist și excelent sau cei care sunt implicați în orice activitate de management/administrare a unei organizații sau întreprinderi. Pentru a fi înscriși în lista participanților este necesar să completați și să semnați formularul de participare, atașat acestui mesaj, și să-l expediați cât de curând posibil în formă scanată pe adresa de e-mail – info@uni-dg.md (sauigorprisac@yahoo.com) – sau să-l prezentați la oficiul Institutului de Dezvoltare a Afacerilor din cadrul Universităţii “Divitia Gratiae” pe adresa: of. 9, str. Alexandru Hâjdeu, 94, mun. Chișinău.
Taxa de participare este una simbolică și constituie 200MDL pentru fiecare curs de seminar. Cei care locuiesc în afara mun. Chișinău pot prezenta sau completa formularul și achita taxa de participare în prima zi de seminar, însă pentru a rezerva participarea dumneavoastră necesită o confirmare în prealabil prin telefon sau e-mail, deoarece locurile sunt limitate.
Mai multe detalii cu privire la programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și conținutul seminarelor le puteți găsi în broșura Seminare și consultanță în afaceri, atașată acestui mesaj, sau puteți lua legătura cu organizatorii seminarelor având informația de contact: e-mail/info@uni-dg.md; tel /(+373) 22 541030; GSM / 069460334, 079405164, 068213355.

• Разработка бизнес-модели (30 – 31 октября 2013 года)
• Маркетинг (21 – 23 января 2014 года)
• Финансовый менеджмент (18 – 20 февраля 2014 года)
• Руководство персоналом (1 – 3 апреля 2014 года)

Более подробную информацию о проведении семинаров можно найти в документе, приложенном к этому сообщению –Programul seminarelor de afaceri.

В семинарах может участвовать каждый, кто хочет развивать бизнес на профессиональном и отличном уровне, или тот, кто вовлечен в любую деятельность по управлению в организациях или предприятиях. Для включения в список участников  нужно заполнить и подписать анкету участника (Formular de participare), приложенную к этому сообщению, и как можно скорее отправить ее до начала семинаров в отсканированном виде по электронной почте по адресу:  info@uni-dg.md (или igorprisac@yahoo.com) или представить в офис Института развития бизнеса при Университете“Divitia Gratiae” по адресу:  офис 9, ул. Александра Хыждеу, 94, мун. Кишинев. 

Плата за участие в семинаре является символической и составляет 200MDL за каждый семинар. Те, кто живут за пределами мун. Кишинева, могут заполнить анкету и заплатить в первый день семинара, но, чтобы забронировать ваше участие, требуется заранее подтвердить это по телефону или электронной почте, потому что количество мест ограничено.

Более подробную информацию о программе поддержки малых и средних предприятий и содержании семинаров можно найти в брошюре Семинары и консультации по бизнесу, приложенной к этому сообщению, или связаться с нами по адресу: e-mail/info@uni-dg.md, или по тел/(+373) 22 541 030, GSM /069460334079405164068213355.