str. Lev Tolstoi 24/1, et.2, of.11 (dinspre Viaduct)
Chișinău, Republica Moldova
022 011 000
022 89 61 66
info@amplica.md
support@amplica.md

[:ro]Testimonial – JUSTSTUDIUMANIMA S.R.L.[:ru]Отзывы — JUSTSTUDIUMANIMA S.R.L.[:]

[:ro]Testimonial - JUSTSTUDIUMANIMA S.R.L.[:ru]Отзывы — JUSTSTUDIUMANIMA S.R.L.[:]

[:ro]Cine sunteți și ce oferă site-ul Dvs pentru vizitatori?
Unica Companie de Consultanță Juridică din Republica Moldova care inovează serviciile juridice, JUSTSTUDIUMANIMA S.R.L.

De ce ați migrat site-ul la Compania Amplica și ce s-a îmbunătățit după migrare?
“Pe motiv că nu se ducea o evidență a serviciilor noastre, trebuia să fim practic în fiecare lună la compania X, iar faptul că am întîrziat să facem transfer cu 2 zile, ni s-a preluat domenul și nu am vrut să-l recuperăm pentru o sumă exagerată, cînd el și așa e al nostru.”

Ce părere aveți despre serviciul de hosting de la Amplica?
“E bun, cînd mai avem nevoie îl mai mărim și noi, țin minte că de cîteva ori s-a mărit :)”

logo JSABlanari Igor
Site: www.jsa.md
Email: juststudiumanima@gmail.com[:ru]Кто вы и что предлагает Ваш сайт для посетителей?
Единственная Компания, Юридические Консультации в Республике Молдова, который вводит новшества юридические услуги, JUSTSTUDIUMANIMA S. R. L.

Почему вы мигрировали сайт на Компания Amplica и что улучшилось после миграции?
“По той причине, что он не вел учет наших услуг, должен был быть практически каждый месяц в компании X, а тот факт, что я опоздал, чтобы сделать перевод за 2 дня, нам было взял домен, и я не хотел, чтобы его восстановить сумму преувеличенной, когда он и так наш.”

Что вы думаете о хостинг от Amplica?
“Это хорошо, когда нам необходимо его увеличить, и мы, помню, что несколько раз увеличилась :)”

logo JSABlanari Igor
Сайт: www.jsa.md
Email: juststudiumanima@gmail.com

 [:]