Termeni şi condiţii

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

 1. DEFINIȚII CU CARACTER GENERAL - Termenii utilizați în cele ce urmează vor avea următoarele înțelesuri: 
  1. IP HOST Data Center sau FURNIZOR - definește și denumește în continuare INOVARE-PRIM SRL în calitate de «Furnizor», reprezentat de către Marina POPUSOI, cu adresa juridică: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 120/1, ap.19, codul fiscal 1012600021272
  2. Comanda - cerere adresată către Furnizor de o persoana fizica sau juridica prin care se solicita servicii oferite de acesta;
  3. Client - definește persoana juridica în continuare: ________________________________________________________________
  4. Contract - reprezinta documentul contractual standard INOVARE-PRIM SRL precum si orice alte documente (sau anexe) având caracter contractual. pentru care a fost exprimat acordul concomitent sau ulterior încheierii Contractului cu Clientul;
  5. Centrul de date sau Data Center - definește spațiul și infrastructură de stocare a echipamentelor în condiții speciale.
  6. Colocare - definește modalitatea de amplasare a echipamentului care aparține clientului, în centrul de date a FURNIZORULUI la adresa mun. Chișinău, str. Uzinelor 21;
  7. Server dedicat - definește echipamentul închiriat și amplasat în centrul de date a FURNIZORULUI la adresa mun. Chișinău, str. Uzinelor 21;
  8. Ciclul de facturare - definește recurenta la care se facturează serviciul contractat; 

Încheiat de către și între FURNIZOR și CLIENT

 1. Obiectul Contractului: Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de către Furnizor a serviciilor astfel încât clientul să beneficieze de serviciile contractate stipulate în ANEXA Nr. 1 în termenii și condițiile convenite conform contractului.  
  1. Modalități de derulare a contractului
   1. Termenul de activare a serviciilor contractate este de 8 ore din momentul primirii și verificării a echipamentului de la CLIENT.
   2. În situația în care CLIENTUL va reclama funcționarea defectuoasă a unuia dintre serviciile contractate, Furnizorul se angajează sa remedieze în maxim 8 ore de la semnalarea problemei, orice defecțiune datorată din culpa sa. 
   3. O funcționare defectuoasă a unui serviciu contractat și constatat de CLIENT, va fi notificata către FURNIZOR telefonic la numărul +37322011011 sau la adresa email support@amplica.md precizând o descriere cat mai ampla a defecțiunii sau erorilor constatate și furnizând informații suplimentare.
   4. FURNIZORUL va anunța prin e-mail orice lucrare de intervenție sau întreținere a rețelei de comunicații a furnizorului, cu cel puțin 72 ore înaintea lucrării propriu-zise. Nu se considera perioada de nefunctionalitate serviciu perioada respectivei intervenții programate. Aceasta nu va putea depăși maxim 4 ore și astfel de intervenții vor fi programate, atunci când este posibil acest lucru, doar în intervalul orar 22:00 -06:00 (GMT+2). În sensul prezentului articol, Furnizorul are dreptul la un număr de 4 întreruperi anuale programate.
   5. Se accepta de ambele părți ca orice comunicare pe email este considerată ca fiind suficientă în cazul transmiterii de orice informații sau notificări de cealaltă parte contractuala, ce decurg din derularea prezentului contract.
    Adresele oficiale de primire și trimitere corespondență pentru Furnizor sunt: sales@amplica.md
    Furnizorul își rezerva dreptul sa folosească și alte adrese de email, exclusiv pentru trimitere de: date, informații sau notificări către client, dar obligatoriu aceste adrese de email sunt găzduite pe domeniile  amplica.md
    Adresele de corespondență de trimitere și primire emailuri pentru client sunt specificate în "Anexa Nr. 2" Clientul poate să trimită de pe respectivele adrese o împuternicire prin care sa se aprobe și alte adrese de email pentru corespondență cu Furnizorul, dar numărul acestora nu va putea fi mai mare de trei. 
 2. Valoarea contractului. Facturare și termen de plata
  1. Valoarea prezentului contract este constituita din contravaloarea serviciilor contractare conform "ANEXA Nr.1" și a altor servicii contracte ulterior de client. Tarifele nu includ costurile rezultate din folosirea serviciilor oferite de terți sau care excedă obiectului prezentului contract.
  2. Pentru servicii contractate de Client, FURNIZORUL va emite cont de plată în primele 10 (zece) zile ale fiecărui ciclu de facturare.
  3. Contul de plată va fi achitat de către client în maximum 10 (zece) zile calendaristice de la primirea acestuia de la FURNIZOR. În caz de nerespectare a termenului de plata, clientul va putea fi obligat la plata penalității de 3% din valoarea sumei scadente și neachitate (penalitatea unică și nu se calculează pentru fiecare zi de întârziere) dar nu mai puțin de 20 MDL. De asemenea, în acest caz, FURNIZORUL își rezerva dreptul de a restricționa total sau parțial accesul clientului la serviciile contractate.. Orice restricții aplicate, în acest caz nu se considera lipsa furnizare servicii care client. Imediat ce Clientul onorează efectuarea plății scadente conform contului înaintat, furnizorul va relua prestarea serviciilor contractate.
  4. Furnizorul va emite factura fiscală în ultima zi lucrătoare a lunii în care a fost primită plata..
  5. Conturile de plată vor fi trimise prin posta electronica (email) la adresa specificata de client conform "Anexei Nr.2". De asemenea furnizorul va transmite două notificări referitor la conturile de plată neachitate înainte de a restricționa accesul la serviciile prestate. Intrarea în posesia clientului a conturilor de plată emise de furnizor va fi exclusiv responsabilitatea clientului, iar neprimirea acestora nu îl exonerează pe client de obligațiile contractuale, implicit de plata datoriilor către furnizor.
  6. Factura fiscal este emisă de Furnizor și trimisă către clientul prin sistemul electronic de stat e-Factura
  7. Plata efectuata de către client se considera validă în momentul intrării efective a banilor în contul bancar al furnizorului sau în casieria acestuia. 
  8. Banii transferați în avans către furnizor vor fi folosiți în mod automat de către sistem pentru achitarea conturilor spre plată
  9. Prețul serviciilor este indicat fără TVA în "ANEXA Nr.1"  al prezentului contract.
   1. Condiții generale de prestare și utilizare a serviciilor
    1. Shared Web Hosting
     1. Contul de hosting este limitat la un număr de fișiere (INODES) care nu este indicat în anexa nr.1 a prezentului contract
     2. Email - Furnizorul restricționează transmiterea de emailuri la un număr nu mai mare de 30 mesaje transmise pe oră de pe același cont. Această limită poate fi mărită la 300 mesaje transmise pe oră doar în cazul că clientul procură IP dedicat pentru contul de shared web hosting.
     3. Backup - Copiile de rezervă gratuite a serviciilor de shared web hosting sunt efectuate săptămânal și sunt păstrate pentru o perioadă de 30 zile în următoarea ordine: Ultimile patru zile de duminică
     4. Furnizorul nu verifică integritatea copiilor de rezervă și conținutul acestora
     5. Copiile de rezervă se efectuează și se restaurează la întreg contul găzduit.
     6. Furnizorul acordă asistență tehnică și consultanță pentru serviciul prestat dar nu se implică în programarea, redactarea, devirusarea fișierelor găzduite.
      1. Unlimited Web Hosting
       1. Contul de hosting este limitat la un număr de fișiere (INODES) care este indicat în Anexa Nr.1
       2. Email - Furnizorul restricționează transmiterea de emailuri la un număr nu mai mare de 30 mesaje transmise pe oră de pe același cont. Această limită poate fi mărită la 300 mesaje transmise pe oră doar în cazul că clientul procură IP dedicat pentru contul de shared web hosting.
       3. Backup - Copiile de rezervă nu sunt incluse și se activează contra plată. Copiile de rezervă sunt efectuate săptămânal și sunt păstrate pentru o perioadă de 30 zile în următoarea ordine: Ultimile patru zile de duminică. Copia de rezervă nu se efectuează în mod automat dacă contul de hosting depășește limita de 30GB
       4. Restricții - Clientul nu are dreptul de a încărca pe contul de hosting fișiere video, audio, copii de rezervă sau altele ce nu țin de activitatea site-ului.
      2. Înregistrare și prelungire nume de domeniu web
       1. Domenii sunt înregistrate pentru o perioadă minimă de 1 an și nu pot fi anulate după înregistrare.
       2. Prețul de reînnoire a domeniului web poate fi modificat în fiecare an și ajustat după prețul de piață.
       3. Domeniile expirate nu pot fi transferate către alt registrar
       4. Domeniile expirate intră în perioada de redemption pentru o perioada de 30 sau 60 zile (în dependență de domeniu) și pot fi prelungite doar după achitarea penalitatii + taxa de prelungire.
       5. După finalizarea perioadei redemption, domeniul este liber și poate fi înregistrat de altă persoană. Domeniile înregistrate de altă persoană nu mai pot fi recuperate, înregistrate, prelungite.
       6. Pentru înregistrarea unor domenii poate cere documente de identitate și document sau factura (comunale) care confirma locul de domiciliu.
       7. După înregistrarea sau prelungirea unui domeniu, transferarea domeniului către alt registrar este blocată pentru o perioadă de 60 zile.
      3. Colocare
       1. Accesul fizic la echipamentele clientului se permite în zilele de lucru, între orele 8:00 - 20:00 doar persoanelor autorizate în ANEXA NR. 2 al prezentului contract și cu un anunț în prealabil de minim două ore.
      4. VPS Hosting
       1. Clientul este unicul responsabil pentru integritatea informației care este stocată pe VPS și este la discreția acestuia dacă face copii de rezervă.
       2. Furnizorul nu se implică în configurarea sau administrarea aplicațiilor instalate pe VPS
       3. Copiile de rezervă (sau automatizate nu sunt incluse în costul VPS-ului. Serviciul (backup) se activează la cererea clientului.
      5. Stație IP Telefonie
       1. Consultațiile tehnice se fac doar prin sistemul de tichete https://support.iphost.md
      6. Abonament de minute (telefonie fixă)
       1. Prețul abonamentului cu minute incluse este descris în ANEXA Nr.1.
       2. Prețul pentru deservirea numărului este descris în ANEXA Nr.1.
       3. Minutele extra se achita suplimentar abonamentului conform tarifelor din ANEXA Nr. 1
       4. Portarea numerelor în afara rețelei furnizorului pe durata activă a contractului se penalizează cu suma de 800 MDL fără TVA pentru fiecare număr portat.
       5. Numerele de telefon poate fi conectate doar la echipamentele cu IPv4 aflate pe teritoriul Republicii Moldova
      7. SMS-Informative
       1. SMS-urile informative sau comerciale sunt expediate destinatarilor doar după obținerea acordului acestora de a primi astfel de mesaje..
       2. Clientul va asigura obținerea acordului destinatarului de a recepționa SMS informative expediate înainte ca acestea să fie expediate către destinatar
       3. Clientul va asigura interconectarea și compatibilitatea cu echipamentul IPHOST pentru transmiterea corespunzătoare a SMS informative către destinatari
       4. Numărul de SMS informative transmise în decursul unei ore nu pot depăși cifra de 1500 de unități.
       5. Conținutul SMS trebuie aprobat de către furnizor înainte de a fi transmis către destinatari.
       6. Conținutul SMS transmis trebuie să corespundă legislației în vigoare, normelor de etică și morală convenite în societate.
       7. Clientul transmite către furnizor numărul destinatarului, codul șablonului, câmpurile variabile.
       8. IPHOST efectuează expedierea către destinatari conform informației primite de la client.
       9. Clientul nu are dreptul de a transmite informație precum: pierderea ștampilei și a altor documente, reorganizarea sau insolvabilitatea întreprinderilor, propaganda politică și religioasă, lezarea cinstei și onoarei a întreprinderilor sa a persoanelor fizice, propaganda materialelor pornografice și serviciilor intime, taină de stat.
      8. Administrare servere
       1. Clientul este obligat să furnizeze datele de autentificare root sau administrator de la echipamentele menționate în anexă.
       2. Furnizorul este răspunzător pentru acțiunile îndeplinite pe echipamentul administrat și are dreptul de a schimba datele de access sau de a restricționa accesul clientului la conturile de administrator sau root a echipamentelor pentru perioada activă a contractului.
       3. Clientul este obligat să modifice sau să înlocuiască anumite elemente hardware sau software la solicitarea sau recomandările furnizorului, care ar putea duce la perturbarea funcționării echipamentului. În caz contrar furnizorul nu oferă garanții de funcționare stabilă a echipamentelor administrate.
       4. Furnizorul nu face modificări în software sau programare, doar administrarea softurilor existente.
       5. Comunicarea între furnizor și client se face prin sistemul de tichete din panoul de tichete https://support.iphost.md la care clientul va primi acces.
       6. Tipul de SLA este în dependență de prioritatea tichetului deschis. Prioritate ridicată (HIGH) - pînă la 60 minute, prioritate medie (MEDIUM), pînă la 4 ore în zilele de lucru, prioritate joasă (LOW), pînă la 8 ore în zilele de lucru.
       7. Tichetele deschise prin transmiterea mailului către sistemul de tichete sunt automat marcate cu prioritate LOW
       8. Solicitările prin intermediul telefonului nu se socot ca solicitări oficiale dar pot fi luat în calcul
       9. Furnizorul are dreptul de a instala pe echipamente aplicații adiționale pentru a supraveghea încărcătura acestora și a preveni incidente care ar putea duce la funcționarea instabilă a echipamentelor.
      9. Internet prin fibră optică la oficiu
       1. Furnizorul prestează serviciile de internet prin tehnologia GEPON (fibra optică este trasată pînă la oficiul clientului)
       2. Furnizorul
       3. Clientul trebuie să asigure priză cu alimentare de 220V în care va fi conectat convertorul furnizorului, încăperea trebuie să fie uscată cu umiditate nu mai mare de 80% iar temperatura minim +5 - maxim +35 grade.
       4. Echipamentul este dat în custodia clientului pentru toată perioada contractului. În cazul că echipamentul este deteriorat din culpa clientului furnizorul este în drept de a percepe o plată de 800 MDL de la client pentru înlocuirea echipamentului.
       5. În cazul că apar probleme tehnice clientul trebuie să anunțe furnizorul prin email sau telefon.
       6. Furnizorul este obligat să remedieze defecțiunile tehnice în decurs de 8 ore lucrătoare. În cazul că este o ruptură de cablu pe traseu termenul poate fi extins pînă la 24 ore.
       7. Viteza de acces a internetului este stipulată în anexa nr.1 a prezentului contract contract.
       8. Clientului îi este interzis: de a folosi alte IP-uri de cât cele care au fost alocate, transmiterea traficului Flood, scanare de porturi, transmitere de spam, revânzare serviciului.
     7. Durata contractului
      1. Contractul intra în vigoare la data semnării acestuia de către părțile prezentului contract.
      2. Contractul este valabil pentru perioada de 24 luni din momentul semnării și poate fi prelungit prin acord adițional sau anexă.
     8. Rezilierea contractului și anularea serviciilor
      1. Contractul poate fi reziliat înainte de termen doar prin acordul scris al ambelor părți.
      2. Furnizorul poate considera contractul ca fiind reziliat de drept, fără intervenția instanței de judecată și fără îndeplinirea niciunei formalități prealabile, în cazul în care clientul nu-și respectă obligația de achitare a conturilor spre plată mai mult de 15 zile calendaristice de la data scadenței acestora sau în cazul în care împotriva uneia dintre Părți este declanșată procedura reorganizării judiciare sau a falimentului.
      3. Clientul trebuie sa anunțe furnizorul despre intenția de stopare/anulare a serviciilor cu cel puțin 30 zile calendaristice.
      4. Tarifele practicate de Furnizor diferă pentru același tip de serviciu în funcție de perioada de recurenta (implicit ciclul de facturare), aleasă de client, conform "ANEXEI Nr.1".
      5. După rezilierea contractului și anularea serviciilor, furnizorul poate șterge toate datele clientului amplasate pe echipamentele furnizorului.
     9. Drepturile și obligațiile CLIENTULUI 
      1. Clientul se obliga sa utilizeze Serviciul respectând în totalitate legislația Republicii Moldova.  
      2. Clientul se obliga sa comunice de îndată Furnizorului, orice modificare privind Datele de Identificare ale Clientului. În caz contrar, Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de client. 
      3. Fără a prejudicia alte prevederi contrare din acest Contract, Clientul înțelege și este de acord că informațiile afișate prin intermediul site-ului sunt prezentate cu titlu informativ și nu pot constitui obiectul unor eventuale contestații sau acțiuni în justiție sau probe în cadrul unor asemenea proceduri judiciare. Singurele informații care pot constitui obiectul unor eventuale contestații sau acțiuni în justiție sunt cele menționate în corespondența directă cu FURNIZORUL. 
      4. Clientul trebuie să se asigure ca plata Serviciilor contractate se efectuează la timp fără sa se depășească termenul de scadentă;
      5. Clientul trebuie să se conformeze regulilor din rețelele de nivel mondial atunci când utilizează serviciile furnizorului pentru conectarea la acestea.
      6. Clientul nu are dreptul să utilizeze abuziv echipamentele, conducând la perturbații în rețeaua furnizorului.
      7. Clientul este singurul răspunzător pentru informațiile transmise în internet, prin folosirea abuziva a serviciilor contractate.
      8. Clientul nu are dreptul de a încărca sau transmite material cu conținut pornografic sau orice alte materiale cu conținut sexual sau obscen, link-uri având legătură cu pornografia folosind rețeaua și echipamentele furnizorului.
      9. Rețeaua Furnizorului nu va fi utilizate sub nici o forma și în nici o circumstanță pentru transmiterea sau publicarea de materiale, sau pentru întreprinderea de acțiuni considerate ilegale conform legislației din Republica Moldova. Materialele sau acțiunile ilegale include, dar nu sunt limitate la:
     10. Trimiterea de e-mailuri comerciale sau necomerciale ne solicitate de către recipient, denunțate sau ne denunțate ca fiind SPAM, dar care pot fi considerate ca atare
     11. Încălcarea unui drept de autor sau al oricărui alt drept al oricărui terț
     12. Materiale protejate de secrete de marca sau de vreun alt statut
     13. Materiale menite să încurajeze sentimentul de ură sau discriminare
     14. Amenințări, abuz, hartuire, declarații calomnioase
     15. Conținut pentru adulți, nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conținut sexual sau obscen
     16. Promovarea de activitati ilegale (hacking, cracking, warez, etc)
     17. Informații sau software despre sau conținând orice tip de viruși sau troieni cu excepția acelora provenind de la companii specializate în combaterea, înlăturarea sau protejarea fata de acesteia și doar respectând legile în vigoare cu privire la drepturile de autor
     18. Colectarea de informații personale pentru utilizarea în scopuri ilegale, sau în orice scop fără acordul persoanelor a căror date sunt colectate
     19. Orice conținut sau acțiune considerate de Furnizor ca fiind : SPAM, Flood, DDoS, MASSCAN asupra rețelei se consideră ilegală.
     20. Amplasarea formularelor de colectare a datelor fără protejarea contra roboților din internet (este obligatoriu CAPTCHA)
     21. Expedierea mesajelor de pe website, cu adresa expeditorului dacă nu corespunde cu domeniul site-ului. De ex. mesaj expediat de pe site, dar expediat ca de la gmail.com este interzis

NOTA: Orice sesizare primită în acest sens și confirmată va putea duce la deconectarea imediată a serviciilor prestate cu anunțare în prealabil a clientului prin email sau telefon.

 1. Drepturi și obligațiile FURNIZORULUI.
  1. Furnizorul garantează disponibilitatea rețelei electrice de 100% doar în cazul că echipamentul clientului este dotat cu două surse de alimentare. În cazul că echipamentul clientului are doar o sursă de alimentare, disponibilitatea rețelei electrice este de 99%.
  2. Furnizorul garantează o disponibilitate lunara a serviciilor de internet de 99 %. În cazul în care din culpa directa a acestuia disponibilitatea minim garantata nu este atinsa, atunci clientul va beneficia, la următoarea factura pe care va trebui sa o achite către furnizor, de o reducere a valorii serviciului contractat, proporțională cu perioada de ne-funcționalitate. Se considera activa o sesizare din momentul semnalării acesteia de către Client (conform articolului 2.5.) și recepționării de către Furnizor.
  3. Furnizorul garantează temperatura ambianta în data centru cuprinsa intre +18 și +27 grade celsius.
  4. Furnizorul garantează umiditate ambientala în data centru cuprinsa intre 45% și +55%.
  5. Centrul de date este monitorizat de camere VIDEO iar înregistrările sunt păstrate pentru 14-30 zile.
  6. Accesul în centrul de date este permis doar tehnicienilor IPHOST și autorizat prin scanarea amprentelor.
  7. Accesul reprezentanților clientului în centrul de date este permis doar persoanelor indicate în Anexa Nr.2
  8. Paza fizică a centrului de date este asigurată de către compania Prosecutor în baza contractului A55 din 01.01.2020
  9. FURNIZORUL nu este răspunzător pentru alterarea informațiilor transportate în exteriorul sistemului propriu de comunicații de date.
  10. Serviciile de acces la serviciile internet sunt accesibile NON STOP. Furnizorul asigura minim doua legături distincte de acces la internet a data centrului propriu. În mod excepțional un IP poate fi filtrat de către furnizor sau de către furnizorii acestuia de internet, spre anumite destinații din internet, în cazul unui atac de tip flood cu sursa neidentificata a cărui virulenta pune în pericol buna funcționare a echipamentelor furnizorilor de internet ce tranzitează respectivul trafic. Aceasta procedura este recunoscuta de furnizorii de servicii de internet ca singura metoda de protecție până în momentul în care se identifica sursa atacului.
  11. Furnizorul va asigura:
 2. suport online telefonic zilnic între orele 8:00 și 23:00 la nr. +37322011011.
 3. intervenție în regim nonstop pentru rezolvarea problemelor specifice furnizorului (exp: avarii hardware în centrul de date etc.)
 4. suport non stop prin email sau ticket.
 5. Modificarea pachetelor
  1. Migrarea spre un alt pachet al serviciului este posibila prin intermediul unei cereri expediate prin e-mail. Modificarea va fi efectuată doar după achitarea facturii emise de către furnizor..
  2. Furnizorul nu va lua în considerare nici o astfel de cerere în cazul în care pe numele clientului au fost emise facturi pentru care nu s-a înregistrat plata pana la momentul modificării. 
 6. Limitări contractuale
  1. Furnizorul nu este responsabil pentru pierderile de date sau orice pierderi economice cauzate clientului, directe sau indirecte, indiferent de felul lor, rezultând din derularea prezentului contract.
  2. Furnizorul nu are abilitatea sa exercite controlul și nu își asumă responsabilitatea asupra conținutului informațiilor care circula prin rețeaua sa sau prin serviciile asigurate prin prezentul contract.
  3. Furnizorul nu va răspunde financiar decât în limita maximă a valorii efective a serviciului contractat, raportata la perioada de nefuncționalitate sau funcționare defectuoasă, pentru eventualele daune produse clientului, datorate neglijentelor rezultând din ne asigurarea serviciilor prevăzute de prezentul contract sau prin producerea oricărui eveniment sau serii de două sau mai multe evenimente aflate în conexiune.
  4. Cu excepția garanțiilor stipulate în acest contract, toate celelalte garanții ce ar putea deriva sunt excluse pana la limita prevăzută de lege. 
  5. Fiecare Parte, în limitele prezentului Contract și legislației în vigoare, se obligă să repare prejudiciul cauzat celeilalte Părți dar nu mai mult de cât valoarea prezentului contract ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a prezentului Contract.
 7. Forta Majora
  Forța majora, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părțile sa-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. Partea care invoca forța majoră va aduce la cunoștință celeilalte parți apariția cazului de forță majoră, în maxim 48 de ore de la producere și va remite acesteia confirmarea Camerei de Comerț și Industrie privind existența cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră. Dacă durata confirmata a existentei cazului de forță majoră este mai mare de 10 zile, părțile se vor reuni în mod obligatoriu pentru a decide condițiile continuării contractului sau încetarea acestuia. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenței cazului de forță majoră. 
 8. Cesiunea Contractului.
  Nici una din Părți nu este îndreptățită să cedeze integral sau parțial drepturile și obligațiile izvorâte din Contract fără acordul scris prealabil al celeilalte Părți. 
 9. Rezolvarea litigiilor.
  Litigiile de orice natura decurgând din derularea, interpretarea și executarea prezentului contract sau în legătură cu acesta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții autorizați ai ambelor părți se vor rezolva în cadrul instanțelor judecătorești competente din Chișinău.
 10. Modificarea Contractului.
  1. Nulitatea oricărei prevederi a prezentului Contract nu va afecta valabilitatea altor prevederi ale Contractului și acest fapt nu poate fi interpretat ca un drept unilateral de a nega imperativitatea obligațiilor contractuale. În cazul în care oricare din prevederile prezentului Contract se dovedește a fi nulă, Părțile trebuie să depună eforturi comune maxime pentru a modifica prevederile prezentului Contract întru înlăturarea acestor circumstanțe.
  2. Toate modificările și completările la prezentul Contract vor fi valabile numai în condițiile unui acord scris și semnat de către ambele Părți.
  3. Cu derogare de la prevederile art.13.2. al prezentului Contract, modificarea unilaterală a clauzelor aferente prețului din contract de către FURNIZOR se va face doar cu preaviz de minim 30 zile și va da dreptul BENEFICIARULUI de a rezilia unilateral contractul în caz de neacceptare. Neprimirea în termen de 30 zile a unei cereri de reziliere a prezentului contract se consideră acceptul tacit din partea clientului asupra prețului nou al Contractului care își produce efectele începând cu data următoare expirării termenului din preaviz, dacă în notificare nu este stipulat un termen mai mare.
  4. Părțile înțeleg că existența și conținutul prezentului Contract sunt și trebuie să rămână informație confidențială. În consecință, Părțile se obligă să nu divulge, pe un termen nedeterminat, vreunul din aceste elemente unei terțe părți, cu excepția organelor/autorităților publice îndreptățite conform legii să le solicite.

Dispoziții finale:

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract, numai dacă sunt semnate de ambele Părți:

ANEXA Nr.1

ANEXA Nr.2

ANEXA Nr.3

 

ANEXA nr.1 la contractul

 

 

nr. CE %Документ.Номер% din %Дата%

 

Serviciul prestat: Servicii Hosting

Cost: %Сделка.Бюджет% MDL / lună

* Prețurile afișate nu includ TVA

** Plata pentru servicii se acceptă doar prin transfer bancar (alte metode de plată nu sunt acceptate)

*** Furnizorul transmite factura fiscală prin sistemul electronic de stat e-Factura

Furnizor Client

Inovare-Prim SRL %Компания.Название%

Marina Popușoi %Компания.Director%

Administrator Administrator

 

ANEXA nr.2 la contractul

 

 

nr. DC %Документ.Номер% din %Дата%

 

PUNCTE DE CONTACT

  INOVARE-PRIM SRL %Компания.Название%
Pentru aspecte comerciale
Nume %Сделка.Ответственный% %Компания.Director%
Funcția Manager Director
Telefon +373 22 011 011  
E-mail sales@amplica.md  
Timp pentru intervenire 08:00-17:00, zile lucrătoare  
Decontări, billing
Nume Mihaela Chisalita  
Funcția Contabil  
Telefon +373 22 011 013  
E-mail cont@amplica.md  
Timp pentru intervenire 08:00-17:00, zile lucrătoare  
Pentru aspect tehnice
Nume Dan Bîlici  
Funcția Administrator tehnic  
Telefon +373 22 011 011  
E-mail support@amplica.md  
Timp pentru intervenire 08:00-22:00  
Facturare
E-mail pentru trimiterea conturilor spre plată  
Adresa pentru expedierea facturilor fiscal prin poștă  
Persoane de încredere a clientului cu drept de acces fizic la echipamente
Nume E-mail Telefon
     
     
     
     

Ca confirmare la aceasta Părțile au convenit că această anexă să fie semnată de către o persoană responsabilă autorizată a fiecărei Părți, în două (2) exemplare.

Furnizor Client

Inovare-Prim SRL %Компания.Название%

Marina Popușoi %Компания.Director%

Administrator Administrator

 

ANEXA nr.3 la contractul

 

 

nr. DC %Документ.Номер% din %Дата%

 

RECHIZITE BANCARE

INOVARE-PRIM SRL %Компания.Название%
Codul fiscal 1012600021272 Codul fiscal %Компания.cod fiscal%
Nr. de înreg. TVA 0208310 Nr. de înreg. TVA %Компания.TVA%
IBAN MD10VI022241200000335MDL IBAN %Компания.IBAN%
Adresa juridică Mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 14/6, ap. 11 Adresa juridică %Компания.Адрес%
Adresa fizică Mun. Chișinău, str. Uzinelor 21, of. 37 Adresa de facto %Компания.Adresa fizica%

Ca confirmare la aceasta Părțile au convenit că această anexă să fie semnată de către o persoană responsabilă autorizată a fiecărei Părți, în două (2) exemplare.

Furnizor Client

Inovare-Prim SRL %Компания.Название%

Marina Popuşoi %Компания.Director%

Administrator Administrator

 

Act de predare/ primire la contractul

 

 

nr. DC %Документ.Номер% din %Дата%

 

Centrul de date IPHOST sau FURNIZOR - definește și denumește în continuare INOVARE-PRIM S.R.L. în calitate de «Furnizor», reprezentat de către Marina POPUSOI, cu adresa juridică: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni 14/6, ap.11, codul fiscal 1012600021272, IBAN: MD87ML000000002251417650.

CLIENT - definește persoana juridica în continuare: %Компания.Название% în persoana %Компания.Director%, C/F: %Компания.cod fiscal%, IBAN: %Компания.IBAN%

Prezentul act este întocmit între FURNIZOR și CLIENT în două exemplare cu scopul de a transmite FURNIZORULUI de către CLIENT spre colocare sau amplasare în Data Centru IP HOST pe adresa mun. Chișinău, str. Uzinelor 21 în condiții de aprovizionare permanent cu electricitate, internet, temperature ambianta între de +19C și +26 grade celsius a următoarelor echipamente:

 1. Echipament 1

Furnizor Client

Inovare-Prim SRL 

Marina Popușoi 

Administrator Administrator